Scroll Top
Žilinská 22/1, Piešťany
Fotovoltické
Dotácie
Zelená podnikom
P

rogram sa zameriava na mikro, malé a stredné podniky ktoré budú môcť prostredníctvom pripravovaného pilotného projektu Zelená podnikom získať finančný príspevok do výšky 70-tisíc eur na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie primárne pre vlastnú spotrebu.

Výška dotácie

max. 70 000 €

Náklady na celý projekt = 155.556,00 EUR

Vlastné prostriedky 85.556€ + Dotácia 70.000€

Oprávnené výdavky

Oprávneným výdavkom je aj akumulácia

Termín

Od 16.1.2024 – do vyčerpania financií (80 miliónov €)

Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách
V

ýzva je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a vyzužívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách

Výška dotácie

max. 5 000 000 €

Miera dotácie

max. 100 %

Termín

Od 31.12.2023 – do vyčerpania financií

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov – fotovoltika a tepelné čerpadlá
V

ýzva je zameraná na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov, konkrétne inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Výška dotácie

max. 200 000 €

Miera dotácie

max. 70 %

Termín

Od 11.12.2023 – 31.3.2024

Zelená domácnostiam
V

ýzva určená pre zvýšenie energetickej efektívnosti rodinných domov.

Výška dotácie

max.  4370 €

Miera dotácie

max. 50 %

Termín

Od 8.11.2023 – do vyčerpania financií